Bwyd Bach Shumana a      

 Catrin

6 x 30' | S4C 

| Factual Entertainment

Mae'r entrepreneurs bwyd Shumana Palit a Catrin Enid wedi dod at ei gilydd i goginio a cheisio plesio teuluoedd a ffrindiau ar draws Cymru gyda'u math nhw o blatiau o fwydydd bach i'w rhannu.

 

Food entrepreneurs Shumana Palit and Catrin Enid join forces to cook their style of little food plates using Welsh produce.