top of page

Wedi’i sefydlu gan ferched, a’i arwain gan bobl.

Rydyn ni’n falch o fod yn gwmni cynhyrchu a sefydlwyd gan ferched gyda dros 35 mlynedd o

brofiad mewn Teledu Rhwydwaith.

Gan arwain y ffordd gyda’n ethos sy’n canolbwyntio ar ferched, rydyn ni’n cynnig cyfleoedd

newydd ac oriau gwaith hyblyg sy'n codi ein tîm i uchelfannau newydd ar adeg a chyflymder

sy'n gweithio iddyn nhw.

 

Gan weithio gyda’r talent gorau a darlledwyr blaenllaw y DU, rydyn ni’n arbenigo mewn

rhaglenni heb eu sgriptio, dogfen ac adloniant ffeithiol.

Rookie Nurses thumnail (1)_edited.png

HAYLEY GOES...

DOD Â STRAEON YN FYW

CYNYRCHIADAU
PHOTO-2022-07-04-17-26-01 2.jpg

FFEITHIOL. ADLONIANT.
DATBLYGU CREADIGOL.

Cwmni cynhyrchu teledu o Gaerdydd yw Little Bird Films. Wedi’i sefydlu a’i redeg gan Louise

Bray a Tammy Kennedy, mae gan y ddwy gefndir sylweddol mewn cynhyrchu a datblygu

rhaglenni teledu, gan weithio gyda thalent creadigol ar draws amrywiaeth o sianeli

rhwydwaith blaenllaw.

 

I gysylltu / Cysylltwch â ni:

hello@littlebirdfilms.co.uk 

bottom of page